Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia

rozwiń wszystkie

Historia

Biała Podlaska (miasto powiatowe) w czasie wojny znalazła się przejściowo pod okupacją radziecką (od 25 września do 5 października 1939r.), a następnie niemiecką (oswobodzona przez oddziały AK i Armię Czerwoną w lipcu 1944 r.). Zniszczenia wojenne dotknęły głównie przemysł. Podczas okupacji niemieckiej popełniono tu zbrodnie na jeńcach wojennych i ludności cywilnej. Terenem masowych egzekucji był m.in. podmiejski las Grabarka. Kilka tysięcy Żydów z getta w Białej Podlaskiej (1941-1942) zamordowano w Sobiborze i Treblince. W obozie jenieckim – Stalagu 366/Z (1941-1944) przeznaczonym dla żołnierzy radzieckich, a od 1943 r. także dla jeńców włoskich (zwolenników marszałka P. Badoglio), zmarło około 3 tys. osób, przeważnie wskutek głodu, chorób i zimna. Na terenie miasta znajdowały się również: obozy pracy, obóz przejściowy dla chłopów wywożonych na roboty do Rzeszy, niemiecki zakład karny, przez który przeszło około 8 tys. osób oraz areszt śledczy gestapo (więźniów torturowano, wielu zostało zamordowanych).

Joanna Wawrzyniak

Pamięć

W celach więziennych aresztu znajduje się obecnie muzeum. Stała wystawa pt. „Walka i męczeństwo ludności Podlasia w latach 1939-1947” przedstawiona jest w porządku chronologicznym. Fragment ekspozycji dotyczy historii militarnej (życie pułku piechoty stacjonującego w latach 1921-1939 w Białej Podlaskiej, epizody z września 1939 r., w tym losy żołnierzy pułku, szlak SGO „Polesie” na Podlasiu). Najobszerniejsza część wystawy poświęcona jest ww. zbrodniom oraz historii lokalnej konspiracji i partyzantki (AK, BCh). Ostatnia część ekspozycji informuje o udziale AK w oswobadzaniu Podlasia latem 1944 r., walkach prowadzonych przez antykomunistyczne podziemie oraz prześladowaniach jego uczestników. Wystawa obejmuje różne eksponaty (fotografie, dokumenty, przedmioty codziennego użytku, broń, rekonstrukcja celi).

Joanna Wawrzyniak

Informacje praktyczne

Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia

 

Oddział Martyrologiczno-Historyczny Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska

 

tel. +48 83 341 67 61 tel. +48 83 341 67 57

 

fax +48 83 343 41 28

 

http://www.muzeumbiala.pl

 

muzeum@muzeumbiala.pl

 

Zwiedzanie poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00, sobota i niedziela po uprzednim umówieniu.

 

Wstęp: bezpłatny; opłata za przewodnika dla grupy 20 zł

 

Obsługa muzeum jest jednoosobowa (informacji udziela też Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12,

Plan miasta na stronie www.bialapodlaska.pl.