Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Ciepielów k. Iłży – pomniki

rozwiń wszystkie

Historia

Miejscowość w powiecie iłżeckim. W jej pobliżu 8 września 1939 r. nacierający w kierunku Zwolenia niemiecki 15 Zmotoryzowany Pułk Piechoty 29 Dywizji Zmotoryzowanej stoczył walkę z zagradzającym mu drogę 74 Batalionem 36 Pułku Dywizji Piechoty pod dowództwem mjr. Józefa Pelca. W starciu zginęło 14 niemieckich żołnierzy, w tym dowódca kompanii kpt. Lewinsky. Po wyczerpaniu amunicji oddziały polskie skapitulowały. Na rozkaz dowódcy 15 pułku, płk. Wesela, wziętym do niewoli ok. 250 żołnierzom odebrano znaczki rozpoznawcze, nakazano zdjąć kurtki mundurowe, po czym ich rozstrzelano. Pozostałych, prowadzonych w kolumnie, ostrzelano z broni maszynowej. Rannych dobito. Zginęło w sumie ok. 300 oficerów i żołnierzy polskich. Zbrodnia ta została ujawniona dzięki anonimowej informacji jednego z jej niemieckich świadków, który po wojnie przesłał jej opis i zdjęcia zamordowanych.

Tadeusz Rutkowski

Pamięć

Dziś o zdarzeniu przypominają pomniki przy drodze Ciepielów – Lipsko.

Tadeusz Rutkowski

Informacje praktyczne

Ciepielów k. Iłży – pomniki

Ciepielów, Polen

Dojazd: Ciepielów leży przy drodze 723 pomiędzy Zwoleniem a Lipskiem. Corocznie we wrześniu odbywają się uroczystości ku czci poległych i zamordowanych żołnierzy. Aktualne informacje na stronie www.ciepielow.pl.