Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Drawsko Pomorskie – groby wojenne

rozwiń wszystkie

Drawsko Pomorskie – groby wojenne

Rejon ciężkich walk toczonych 4-5 marca 1945 r. przez 4 Dywizję Piechoty ze składu 1. Armii Wojska Polskiego, podlegającej radzieckiemu 1. Frontowi Białoruskiemu o miasto, węzeł dróg i przeprawę w górnym biegu rzeki Drawy z niemieckim X Korpusem Armijnym SS. Była to część operacji mającej na celu rozbicie broniących Pomorza Zachodniego i Środkowego oddziałów niemieckiej 11. Armii wchodzącej w skład Grupy Armii „Wisła” (Armeegruppe „Weichsel”). Miasto zdobyto dzięki koncentrycznemu atakowi z trzech stron.

Marek Deszczyński

Pamięć

Przy szosie do Połczyna-Zdroju cmentarz wojenny z grobami ok. 3,5 tys. żołnierzy polskich poległych podczas operacji pomorskiej; w okolicy głazy upamiętniające miejsca walk.

Marek Deszczyński

Informacje praktyczne

Drawsko Pomorskie – groby wojenne

Drawsko Pomorskie

Dojazd: Drawsko Pomorskie leży na skrzyżowaniu dróg 150, 173, 175 i 149; dojazd koleją: rozkłady jazdy na www.pkp.pl.