Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Frombork – tablica upamiętniająca ucieczkę ludności cywilnej Prus

rozwiń wszystkie

Historia

Wejście czerwonoarmistów na tereny Prus Wschodnich naznaczone było szczególnym okrucieństwem. Na kobietach dokonywano gwałtów zbiorowych, żołnierze strzelali do mężczyzn, kobiet i młodzieży. Takich miejsc zbrodni na terenie województwa jest wiele. Niemalże w każdym miasteczku i wiosce miała miejsce zbrodnia dokonana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Zmowa milczenia, która otaczała te wydarzenia do 1989 r. sprawiła, iż miejsca te nie zostały upamiętnione. Dziś świadkowie tych wydarzeń w większości odeszli. Krzyże postawione przy domostwach, w lasach województwa warmińsko-mazurskiego są jedynymi symbolami upamiętniającymi tamte wydarzenia.

Ewa Gładkowska

Pamięć

26 maja 2001 r. odsłonięto głaz z tablicą upamiętniającą ucieczkę ludności cywilnej Prus przed nadciągającą Armią Czerwoną zimą 1945 r. przez Zalew Wiślany. Pomnik wzniesiony staraniem wielu osób i instytucji, m.in. Ziomkostwa Powiatu Braniewskiego z Niemiec, władz Fromborka, urzędu marszałkowskiego, pojedynczych osób – zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej, stoi na trawniku między Wzgórzem Katedralnym i Zalewem Wiślanym. Na marmurowej płycie wyryto napis w języku polskim i niemieckim: „450 tys. mieszkańców Prus Wschodnich przeżyło exodus przez Zalew i Mierzeję, pędzeni przez okrutną wojnę. Wielu utonęło, inni zginęli w lodzie i śniegu. Ich ofiary wzywają do porozumienia i pokoju. Pod obstrzałem artylerii i lotnictwa dziesiątki tysięcy ludzi utonęły wówczas w wodach Zalewu”.

Ewa Gładkowska

Informacje praktyczne

Frombork – tablica upamiętniająca ucieczkę ludności cywilnej Prus

Katedralna, Frombork

Dojazd: plan Fromborka dostępny na www.frombork.pl; dojazd koleją do Fromborka: rozkłady jazdy na www.pkp.pl.