Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Kielce – Muzeum Pamięci Narodowej

rozwiń wszystkie

Historia

Muzeum Pamięci Narodowej w Kielcach (miasto wojewódzkie) poświęcone jest historii więźniów gestapo i komunistycznego aparatu przemocy. XVIII-wieczny zespół zabudowań gospodarczych został w czasie zaborów przekształcony na więzienie i pełnił tę funkcję do lat 70. XX w. We wrześniu 1939 r. Wehrmacht zorganizował w nim punkt zborny dla polskich jeńców wojennych. Na przełomie października i listopada nadzór nad więzieniem przejęło gestapo. Szacuje się, że do końca okupacji przeszło przez to więzienie około 16 tys. osób. W gmachu przeznaczonym dla około 400 osób przetrzymywano jednorazowo do 2 tys. ludzi. Więźniowie byli głodzeni, torturowani, zabijani na terenie więzienia, wywożeni na rozstrzelanie, do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty. W kaplicy więziennej urządzono izbę tortur. W styczniu 1945 r. więzienie znalazło się na krótki czas w gestii kontrwywiadu Armii Czerwonej „Smiersz”, a w lutym 1945 r. zostało podporządkowane Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego (do 1956 r.). Osadzano tutaj osoby podejrzane o konspirację antykomunistyczną. W sierpniu 1945 r. oddział dowodzony przez Antoniego Hedę „Szarego” rozbił więzienie i uwolnił osadzonych żołnierzy AK.

Joanna Wawrzyniak

Pamięć

Muzeum Pamięci Narodowej (otwarte w 1995 r.) zajmuje niektóre pomieszczenia byłego wiezienia (dwie sale, karcery, wieżyczkę strażniczą, miejsca straceń). W dwóch salach wystawione są obiekty ilustrujące dzieje wiezienia w latach 1939-1956, losy osadzonych (kopie dokumentów, grypsów, relacje, zdjęcia, broń, narzędzia tortur) i akcję „Szarego”.

Joanna Wawrzyniak

Informacje praktyczne

Kielce – Muzeum Pamięci Narodowej

 

Muzeum Pamięci Narodowej ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce

 

tel. 41 367 68 01

 

fax. 41 367 69 86

 

http://www.zamkowa3.pl

 

Czynne: wotrek – niedziela 10:00 – 17:00

 

grupy – bezpłatnie, bilet normalny – 5 zł, bilet ulgowy – 2 zł, bilet rodzinny – 9 zł

 

Plan miasta na stronie www.um.kielce.pl.