Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Kraków – Fabryka Schindlera

rozwiń wszystkie

Historia

Niemiec Oskar Schindler (1908-1974) urodził się w miasteczku Svitavy (niem. Zwittau) w Czechach. Pod koniec 1939 r. przyjechał do okupowanego Krakowa. Wzbogacił się będąc zarządcą wywłaszczonych przez Niemców żydowskich przedsiębiorstw. Następnie kupił na Zabłociu (dzielnica Krakowa) fabrykę naczyń emaliowanych. Zatrudniał tam głównie Żydów z getta krakowskiego, chroniąc ich w ten sposób przed deportacją. Po likwidacji getta w marcu 1943 r., gdy część dawnych pracowników fabryki trafiła do obozu w Płaszowie, Schindlerowi udało się nakłonić niemieckie władze do stworzenia przy fabryce filii obozu. Więźniowie mieli tam znacznie lepsze warunki egzystencji. W październiku 1944 r. Schindler, po przestawieniu się na produkcję zbrojeniową, uzyskał pozwolenie na ewakuację fabryki do Brněnca (niem. Brünnlitz) w Czechach. Dzięki temu udało mu się wydobyć z obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau oraz Gross-Rosen i przewieźć do Brněnca 1000-1100 więźniów-Żydów, którymi opiekował się do końca wojny. W 1962 r. Oskar Schindler otrzymał medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Pamięć

Na Zabłociu, przy ulicy Lipowej 4 znajduje się zachowany budynek kupionej przez Oskara Schindlera podczas wojny fabryki naczyń emaliowanych. Tu kręcone były niektóre sceny z filmu amerykańskiego reżysera Stevena Spielberga „Lista Schindlera”.

W 2010 roku na ul. Lipowej 4 otwarto stałą wystaw dokumentującą okres niemieckiej okupacji miasta w latach 1939 – 1945. Prezentowana w oddziale ekspozycja nosi tytuł Kraków – czas okupacji 1939-1945. W 45 salach ekspozycyjnych ukazano Kraków i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. Ekspozycja została podzielona na kilkanaście segmentów poświęconych poszczególnym zagadnieniom tematycznym: wojna 1939 r., rola Krakowa jako ośrodka władzy Generalnego Gubernatorstwa, życie codzienne mieszkańców, los Żydów krakowskich, tajne państwo, a także dzieje ludzi pracujących w fabryce i historia samego Oskara Schindlera. Eksponaty muzealne zostały uzupełnione bogatą dokumentacją fotograficzną i archiwalną, pochodzącą ze zbiorów polskich i zagranicznych.

Zofia Wóycicka

Informacje praktyczne

Kraków – Fabryka Schindlera

 

Krakow-Zabłocie, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków

 

tel./fax (12) 257 10 17, (12) 257 00 95, (12) 257 00 96

 

http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera

 

e-mail: fabrykaschindlera@mhk.pl

 

Czynne: kwiecień-październik: poniedziałek 10:00-16:00 (pierwszy poniedziałek miesiąca 10:00-14:00), wtorek-niedziela 10:00-20:00; listopad-marzec: poniedziałek 10:00-14:00, wtorek-niedziela 10:00-18:00.

 

Bilet normalny 19 zł, bilet ulgowy 16 zł, poniedziałek wstęp wolny. Łączony bilet wstępu Trasa Pamięci: bilet normalny: 23 zł bilet ulgowy: 19 zł bilet rodzinny: 55 zł bilet grupowy: 22 zł (w cenie usługa przewodnicka po wystawie stałej w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, w pozostałych oddziałach usługa przewodnicka za dodatkową opłatą) bilet grupowy szkolny: 18 zł (w cenie usługa przewodnicka po wystawie stałej w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, w pozostałych oddziałach usługa przewodnicka za dodatkową opłatą) Bilet jest ważny 7 dni od daty jego nabycia.

 

 www.fabrykaschindlera.pl

Trasę Pamięci tworzą trzy oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem oraz Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Te trzy punkty na mapie Krakowa to trzy dopełniające się opowieści o wojnie i czasie, który po niej nastał.