Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Kraków – Muzeum Armii Krajowej

rozwiń wszystkie

Historia

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie powstało w 2000 r. jako samorządowa jednostka upowszechniania kultury Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Formalne powołanie Muzeum AK poprzedził dziesięcioletni trud gromadzenia i eksponowania pamiątek historycznych przez Kombatantów Armii Krajowej.

Dotychczas Muzeum zgromadziło niemal 7000 muzealiów oraz ponad 12.000 archiwaliów – głównie darów Żołnierzy AK i ich rodzin rozsianych po całym świecie; w zasobach bibliotecznych znajduje się ok. 11500 tomów. Organizowane wystawy w siedzibie Muzeum i poza nią tylko w 2011 r. zwiedziło niemal 100.000 osób, nie licząc uczestników imprez, konferencji, wykładów, odczytów, prelekcji, lekcji muzealnych czy pokazów historycznej broni i oporządzenia żołnierskiego.

Ideą Muzeum AK jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchowa genezą oraz kształtu jego dziedzictwa patriotycznego aż po współczesność. Dlatego już w 2005 r. ogłoszono i rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczny. Następnie jego zwycięzca – Biuro Autorskie AIR JURKOWSCY- ARCHITEKCI – opracował projekt rewaloryzacji zabytkowej siedziby Muzeum i jej adaptacji na potrzeby muzealne. Prace budowlane ukończono jesienią 2011 r. za ok. 30 mln. zł, z czego 85% pochodziło ze środków Unii Europejskiej, a pozostałą część po połowie wyłożyły samorządy Krakowa i Województwa Małopolskiego. W efekcie rewaloryzacji i adaptacji powierzchnia budynku zwiększyła się z dotychczasowych 1300 m² do 6500 m². Za ok. 5,5 mln. zł zrealizowano ekspozycję stałą, którą uroczyście otwarto 27 września 2012 r. – w Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

Misją ekspozycji jest:

– ukazanie życia narodu, który pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuował byt państwowy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, jako fenomenu na skalę światową,

– ukazanie fenomenu Armii Krajowej jako części Polskich Sił Zbrojnych podległych Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie i zarazem siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego,

– ukazanie osobistego wymiaru wojny poprzez losy poszczególnych osób ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK, ich postaw, motywacji i działań.

Na parterze zwiedzający może poznać historię II RP, przebieg kampanii wrześniowej i życie w obozach jenieckich oraz zobaczyć m.in. rekonstrukcję czołgu Vickers oraz baraki dla jeńców. Zasadnicza część wystawy dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej znalazła się na poziomie 1. Można tutaj nie tylko zobaczyć setki zdjęć i pamiątek, ale też zajrzeć do kadłuba brytyjskiego Halifaxa, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK, obejrzeć replikę rakiety V-2 czy znaleźć się w ubeckim karcerze. Obok ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej organizuje również liczne wystawy czasowe i prowadzi działalność edukacyjną.

Pamięć

patrz: Historia

Informacje praktyczne

Kraków – Muzeum Armii Krajowej

 

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. Generała Emila Fieldorfa – Nila ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

 

tel. 00 48 12 41 00 770

 

fax: 12 41 00 760, 12 41 00 770 wewn. 805

 

http://www.muzeum-ak.pl/zapraszamy/index.php

Istnieje możliwość wirtualnego zwiedzania: https://muzeumak.wkraj.pl/html5/index.php?id=63079#/63079/

e-mail: biuro@muzeum-ak.pl

 

Muzeum Armii Krajowej jest czynne w godzinach wtorek – niedziela: od 11.00 – 18.00 (w poniedziałki muzeum jest nieczynne)

 

Ceny biletów bilety normalne: 13,00 zł bilety ulgowe: 7,00 zł bilety rodzinne: 30,00 zł (2 osoby dorosłe + 2 dzieci lub jedna osoba dorosła + 3 dzieci) zwiedzanie z przewodnikiem (język polski): 50,00 zł zwiedzanie z przewodnikiem (język obcy): 100,00 zł lekcja muzealna (dla grupy do 30 osób): 100,00 zł niedziele: wstęp wolny