Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Kraków – Muzeum Historii Miasta Krakowa. Oddział „Ulica Pomorska”

rozwiń wszystkie

Historia

Budynek przy ulicy Pomorskiej 2, tzw. „Dom Śląski” powstał w latach 1931-1936. Mieściła się w nim siedziba Związku Obrony Kresów Zachodnich/Polskiego Związku Zachodniego oraz akademik dla studentów ze Śląska. Podczas wojny dom został przejęty na siedzibę Urzędu Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego. Jeden z oddziałów urzędu stanowiła tajna policja państwowa (Geheime Staatspolizei) – gestapo. W pomieszczeniach na I i II piętrze przesłuchiwano i torturowano więźniów przywiezionych z innych więzień na terenie Krakowa i całego dystryktu krakowskiego. W piwnicy budynku znajdowały się cele dla aresztantów. Nie jest znana liczba osób, które przeszły przez katownię gestapo przy ulicy Pomorskiej. W muzeum znajdują się dane dotyczące ponad 3 tys. ludzi, którzy byli tu więzieni lub przesłuchiwani. W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Krakowa spod niemieckiej okupacji, przetrzymywano tu prawdopodobnie również osoby prześladowane przez władze komunistyczne.

Zofia Wóycicka

Pamięć

W muzeum znajduje się niewielka wystawa poświęcona okupacji niemieckiej w Krakowie oraz historii ruchu oporu. Kilka tablic prezentuje represje stalinowskie lat 1945-1956. Na wystawie zobaczyć można zdjęcia z czasów okupacji, plakaty i afisze propagandowe, dokumenty i pamiątki osobiste (np. przedmioty wykonane przez więźniów), broń i mundury. Podpisy tłumaczone są również na język angielski. Można też poprosić o pokazanie filmów na wideo, m.in. „Listy Schindlera”, relacji świadka dotyczącej obozu w Płaszowie oraz fragmentu filmu nakręconego podczas likwidacji getta krakowskiego.

 W piwnicy budynku znajdują się cele, w których gestapo przetrzymywało przesłuchiwanych. Na ścianach zachowały się napisy i rysunki pozostawione przez więźniów. W jednej z cel znajduje się mała wystawa ze zdjęciami napisów, opatrzonymi komentarzem. Znajdziemy tam również spisany fragment relacji jednej z więźniarek.

W 2011 roku w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Ulica Pomorska została otwarta nowa wystawa stała – „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956“. Ta wystawa to opowieść o zwykłych ludziach, mieszkańcach Krakowa, którzy żyli tu w tym jakże burzliwym i tragicznym okresie dziejów Polski.

Przekaz dokumentalny uzupełniają elementy scenograficzne wystawy, m.in. zaaranżowany pokój przesłuchań, a także prezentacje audiowizualne czy nagrania świadków historii.

Jeden z ważniejszych elementów ekspozycji stanowi nowatorski projekt MHK
wirtualne archiwum. Zbierane długimi latami przez pracowników muzeum informacje o ofiarach hitlerowskiego i stalinowskiego terroru zostały udostępnione szerokiej publiczności w formie elektronicznej bazy danych. Dzięki zgromadzonym dokumentom i fotografiom zwiedzający będzie mógł bliżej zapoznać się z życiorysem wybranej osoby. Baza danych składająca się obecnie z kilku tysięcy pozycji będzie w przyszłości rozbudowywana. Dzięki wersji dostępnej w Internecie ze zbioru będą mogli korzystać członkowie rodzin osób represjonowanych oraz badacze historii najnowszej.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy przewodnika. Pracownicy muzeum, po uprzednim uzgodnieniu, oferują także lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. Wejście do muzeum – od podwórka, należy dzwonić. Koło bramy wjazdowej znajduje się tablica pamiątkowa.

Zofia Wóycicka

Informacje praktyczne

Kraków – Muzeum Historii Miasta Krakowa. Oddział „Ulica Pomorska”

 

ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków

 

+48 12 633 14 14

 

http://www.mhk.pl/

Istnieją zbiory online: https://www.muzeumkrakowa.pl/cyfrowy-thesaurus

pomorska@mhk.pl

 

Czynne: (listopad – marzec) środa 9.00-16.00, czwartek 12.00-19.00, piątek – niedziela 9.00-16.00 (kwiecień – październik) środa – niedziela 10.00-17.30

 

Ulica Pomorska – wystawa stała Wstęp: 9 zł, ulgowy 7 zł. Oprowadzanie po wystawie: 85 zł od grupy + bilety wstępu. Wejście do dawnych cel gestapo bezpłatne. Łączony bilet wstępu Trasa Pamięci: bilet normalny: 23 zł bilet ulgowy: 19 zł bilet rodzinny: 55 zł bilet grupowy: 22 zł bilet grupowy szkolny: 18 zł Bilet jest ważny 7 dni od daty jego nabycia.

 

Trasę Pamięci tworzą trzy oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem oraz Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Te trzy punkty na mapie Krakowa to trzy dopełniające się opowieści o wojnie i czasie, który po niej nastał.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział: Walka i Męczeństwo Polaków 1939-1945

Mapa miasta na www.krakow.pl.