Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Lasy Siekierzyńskie i pomniki w Wąchocku

rozwiń wszystkie

Historia

W lasach siekierzyńskich i Wąchocku (miasto powiatowe) znajdują się miejsca pamięci po działającym w tych okolicach w latach 1943-1944 dużym zgrupowaniu partyzanckim AK, liczącym ok. 400 ludzi, dowodzonym przez cichociemnego por. Jana Piwnika „Ponurego” (szefa Kedywu AK okręgu radomsko-kieleckiego), następnie przez por. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Duża aktywność oddziałów tego zgrupowania sprowokowała obławy niemieckie na obozowisko partyzantów w miejscu lasu zwanym Wykusem. Do największych walk doszło 28 października, gdy liczące ok. 3 tys. jednostki niemieckie wspomagane artylerią i lotnictwem uderzyły z zaskoczenia i zniszczyły obozowisko. Zginęło 22 partyzantów chroniących radiostację i 11 z innych oddziałów. Pozostałym udało się wydostać z okrążenia. W styczniu 1944 r. „Ponury” został odwołany przez Komendę Główną AK i przeniesiony do Nowogródczyzny, gdzie zginął 16 czerwca 1944 r. podczas akcji „Burza” w walce pod Jewłaszami, w okolicach Wilna. Według niektórych relacji przeniesienie „Ponurego” było motywowane sprowokowaniem przez jego oddział drugiej pacyfikacji w Michniowie (Michniów).

Joanna Wawrzyniak

Pamięć

Pojedyncze i zbiorowe mogiły poległych podczas walk na Wykusie partyzantów mieszczą się wzdłuż brukowanej drogi leśnej (Siekierno–Wąchock). Ustawione kilka lat temu na terenie uroczyska tablice przedstawiają etapy drogi krzyżowej (rokrocznie odbywają się tutaj nabożeństwa). Na polanie uroczyska Wykus znajduje się pomnik, na którego ścianach wyryto 118 pseudonimów podkomendnych „Ponurego”. Prochy J. Piwnika ekshumowano w latach 80. i złożono w krypcie w podziemiach zabytkowego klasztoru cystersów w Wąchocku. Na murze klasztornym wmurowano tablice upamiętniające AK (zawierają wiele informacji na temat jej historii, szczególnie oddziałów na Kielecczyźnie). Na rynku w Wąchocku znajduje się pomnik „Ponurego”.

Joanna Wawrzyniak

Informacje praktyczne

Lasy Siekierzyńskie i pomniki w Wąchocku

 

Wąchock

 

Dojazd: Wąchock leży przy drodze nr 746 między Skarżyskiem-Kamienną i Starachowicami; dojazd koleją: rozkłady jazdy na www.pkp.pl.