Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Łódź – Obóz dla młodocianych Polaków przy ul. Przemysłowej

rozwiń wszystkie

Historia

Na terenie wydzielonym z obszaru łódzkiego getta (rejon ulic: Przemysłowej, Górniczej, Brackiej i Emilii Plater) Niemcy zorganizowali w końcu 1942 r. obóz dla dzieci i młodzieży. Na potrzeby tego obozu zaadaptowano część istniejących budynków oraz wybudowano dodatkowo kilka baraków. Cały obóz otoczono trzymetrowym murem. Od wiosny 1943 r. obóz posiadał także filię w majątku ziemskim w Dzierżążni niedaleko Zgierza, gdzie zgrupowano ponad 100 dziewcząt. Obóz przy ul. Przemysłowej przeznaczony był w zasadzie dla osób w wieku od 8 do 16 lat, choć bywały przypadki przywożenia dwulatków (w sumie przez obóz przeszło kilka tysięcy małoletnich więźniów). Przebywały tutaj dzieci, których rodzice osadzeni byli w obozach lub więzieniach, dzieci osierocone, bezdomne oraz niemała grupa młodocianych, zatrzymanych za współdziałanie z ruchem oporu bądź pod zarzutem popełnienia różnych, zazwyczaj drobnych wykroczeń kryminalnych (np. nielegalny handel, drobne kradzieże). Do obozu kierowano dzieci i młodzież przede wszystkim z obszaru ziem wcielonych do Rzeszy, w mniejszym stopniu z GG.

Przebywające w obozie dzieci zmuszane były wpierw do udziału w jego rozbudowie, a następnie do ciężkiej pracy w obozowych warsztatach i przy rozmaitych zajęciach na terenie obozu. Była to praca nierzadko przekraczająca ich fizyczne i psychiczne możliwości. Często członkowie załogi znęcali się nad nimi. Stosowano karę chłosty i „karcer” za rzeczywiste bądź wymyślone przez „wychowawców” przewinienia. Warunki bytu – sanitarno-zdrowotne, wyżywienie, ubranie – niewiele różniły się od tych panujących w obozach koncentracyjnych dla dorosłych, stąd nierzadko mówiono o „obozie koncentracyjnym dla dzieci”.

Wielu młodocianych więźniów nie przeżyło obozu. Liczbę śmiertelnych ofiar szacuje się na ok. 500 osób. 18 stycznia 1945 r. załoga obozu uciekła. Wyzwolenia doczekało ok. 1000 dzieci.

Leszek Olejnik

Pamięć

W dniu 9 maja 1971 r. odsłonięto w parku Promienistych (obecnie Szarych Szeregów) w pobliżu miejsca, gdzie znajdował się obóz, pomnik Martyrologii Dzieci w kształcie pękniętego serca (według projektu Jadwigi Janus i Ludwika Mackiewicza). Na płytach okalających monument umieszczono napis: „Odebrano Wam życie – dziś dajemy Wam tylko pamięć”. W pobliżu pomnika znajdują się symboliczne mury getta. Istnienie obozu upamiętnia też tablica na budynku przy ul. Przemysłowej 34, gdzie podczas okupacji mieściła się niemiecka administracja obozu.

W pobliskiej Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi, przy ul. E. Plater 28/32, znajduje się mała ekspozycja muzealna poświęcona dziejom obozu.

Leszek Olejnik

Informacje praktyczne

Łódź – Obóz dla młodocianych Polaków

 

ul. Przemysłowa, Łódź

 

Plan Łodzi dostępny na stronie: www.mapa.lodz.pl.