Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Łódź – Stacja Radegast

rozwiń wszystkie

Historia

W okresie okupacji hitlerowskiej stacja nosiła nazwę Stacja Przeładunkowa Getta na Radogoszczu (Verladebahnhof Getto-Radegast). Była punktem przeładunkowym żywności, opału, surowców dla ludności i zakładów pracy getta oraz wyrobów wyprodukowanych przez Żydów. W październiku i listopadzie 1941 roku deportowano do Łodzi 19 954 Żydów z terenów Austrii, Czech, Luksemburga i Niemiec. W większości były to osoby starsze, wykształcone i dobrze niegdyś sytuowane, wśród nich było mało młodzieży. W okresie grudzień 1941 – sierpień 1942 roku w getcie umieszczono 17 826 Żydów ze zlikwidowanych gett prowincjonalnych Kraju Warty: m.in. z Włocławka, Brzezin, Zduńskiej Woli i innych. Ludność najczęściej dzielono na dwie kategorie: A i B. Pierwszą z nich stanowili ludzie nadający się do pracy w łódzkim getcie. Drugą – osoby będące w podeszłym wieku, stanowiący „element nieprodukcyjny”. Przewożono je i mordowano w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Ner). Stacja Radegast przekształciła się w Umschlagplatz w styczniu 1942 roku 12 stycznia tego roku do Chełmna wysłano Cyganów z obozu cygańskiego, działającego na terenie getta od listopada 1941 roku. Pierwszy transport Żydów z getta wyjechał 16 stycznia 1942 roku. Akcja wywożenia trwała z przerwami do 15 maja 1942 roku – w jej wyniku zagazowano w Chełmnie nad Nerem 57 064 Żydów. W pierwszej kolejności wywożono osoby bezrobotne, z wyrokami karnymi, ochotników, następnie Żydów zachodnioeuropejskich.

Kolejna akcja miała miejsce w dniach 5-12 września 1942 roku, nazwana przez ludność getta „szperą”, gdyż deportacjom towarzyszył wydany przez Niemców zakaz opuszczania domów („Allgemeine Gehsperre”). W jej wyniku wywieziono na śmierć 15 681 dzieci w wieku do lat 10 oraz starców powyżej 65 lat – potraktowanych, jako „zbędny, niepracujący element”.

Ze Stacji Radegast odjeżdżały również mniejsze transporty do obozów pracy, m.in. Żydów kierowano do budowy autostrady łączącej Poznań z Berlinem.

Decyzja o likwidacji getta zapadła w maju 1944 roku W czerwcu wznowiono deportacje do Chełmna. Od 23 czerwca do 14 lipca 1944 roku wywieziono w dziesięciu transportach 7 196 osób. Ponownie rozpoczęto akcję deportacji w sierpniu 1944 roku – tym razem do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Ostatni transport ze Stacji Radegast odszedł 29 sierpnia 1944 roku.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Stacja Radegast

Pamięć

Obecnie na terenie dawnej stacji znajduje się Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Stacja Radegast. Zwiedzający mogą zwiedzić wystawę „Pomiędzy życiem, a śmiercią… Dzieje Litzmannstadt Getto 1940-1944”, ukazującą losy mieszkańców getta, oraz wystawy czasowe o tematyce żydowskiej.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Stacja Radegast

Informacje praktyczne

Łódź – Stacja Radegast

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, 91-859 Łódź

 

Tel. +48 42 291 36 27

 

http://www.muzeumtradycji.pl/

 

e-mail: radegaststation@gmail.com

 

Czynne: poniedziałek-wtorek 9-17, środa-czwartek 10-18, w piątek nieczynne, sobota-niedziela 10-16.

 

Wstęp wolny.

 

Najbliżej Stacji znajdują się przystanki autobusowe linii 57, 81 i 87, skrzyżowanie Zagajnikowa-Inflancka.