Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Machowa – grób Otto Schimka

rozwiń wszystkie

Historia

Otto Schimek, 19-letni żołnierz Wehrmachtu odmówił wzięcia udziału w egzekucji aresztowanych w Machowej Polaków. Za odmowę wykonania rozkazu został przez sąd polowy skazany na śmierć i rozstrzelany.

Otto Schimek urodził się w 1925 r. w wielodzietnej, religijnej i bardzo biednej rodzinie wiedeńskiego ślusarza. Po śmierci ojca utrzymanie i wychowanie dzieci spoczęło całkowicie na barkach matki. Po powołaniu do wojska Schimek został wysłany do Chorwacji, gdzie odmówił strzelania do cywilów, za co został pobity przez przełożonego i osadzony w więzieniu w Kłodzku. Po zwolnieniu został skierowany do innej jednostki, gdzie po raz kolejny odmówił udziału w egzekucji cywilów. Po aresztowaniu udało mu się zbiec i powrócić do Austrii. Został schwytany w 1944 r. i ponownie wysłany do jednostki, gdzie nakazano mu udział w egzekucji polskich cywilów w Machowej. Po odmowie wykonania rozkazu przetrzymywano go w podziemiach klasztoru Karmelitów w Lipinach.

Maciej Górny

Pamięć

Grobem Schimka opiekowali się mieszkańcy Machowej. Liczni katolicy uważają go za świętego; do jego grobu pielgrzymowali także kolejni arcybiskupi Wiednia: kardynał Franz König, ostatnio zaś kardynał Christoph Schönborn (w 2001 r.). Obecnie trwają przygotowania do procesu beatyfikacyjnego Schimka.

Na nagrobku Otto Schimka widnieją napisy po polsku i po niemiecku streszczające okoliczności jego śmierci: „Urodzony 5 V 1925 roku, stracony został przez Wehrmacht w 1944 roku [14 listopada – przyp. aut.], ponieważ wzbraniał się strzelać do ludności polskiej. Niech Bóg Cię przyjmie w swojej wieczystej miłości”. W latach 80. Otto Schimek stał się jednym z patronów polskiego ruchu pacyfistycznego WiP (Wolność i Pokój). Członkowie WiP składali kwiaty na jego grobie i uczestniczyli w mszach w jego intencji. Komunistyczne władze starały się te działania udaremnić, wyłapując pacyfistów jeszcze przed przybyciem do Machowej. W 1993 r. TVP wyprodukowała film dokumentalny pt. Casus: Otto Schimek (realizacja: Andrzej Chiczewski i Jerzy Tuszewski).

Maciej Górny

Informacje praktyczne

Machowa – grób Otto Schimka

 

Machowa, Polska

 

Dojazd: Machowa leży przy drodze krajowej 73 pomiędzy Tarnowem a Pilznem.