Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

rozwiń wszystkie

Historia

23 września 1939 w Görlitz-Moys, wschodniej dzielnicy miasta (obecnie Zgorzelec-Ujazd) został utworzony Obóz Jeńców Wojennych dla szeregowców i podoficerów. Stalag VIII A (niem. Stammlager) podporządkowany był Okręgowi Wojskowemu Breslau. Szacuje się, że w latach 1939-1945 przez obóz przeszło ponad 120 tys. jeńców wojnennych. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 10.000 osób. Wielu jeńców było pracownikami przymusowymi w 19 komandach pracy. Tym samym współkształtowali obraz miasta Görlitz w tamtym czasie.

Od lutego do maja 1945 obóz był ewakuowany, wielu jeńców zostało przeniesionych do Bawarii i Turyngii. Gdy 8 maja 1945 wojska radzieckie wkroczyły do Görlitz, pozostali w obozie jeńcy zostali wyzwoleni. W roku 1948 Miasto Zgorzelec sprzedało częsci zdemontowanych baraków jako materiał na odbudowę polskich miast, m.in. Warszawy.

Pamięć

Od 1976 na terenie komendantury obozowej Stalagu VIII A stoi pomnik upamiętniający ofiary obozu. W roku 1994 byli francuscy więźniowie umieścili na pomniku upamiętniającą płytę marmurową.

Na terenie byłego obozu jenieckiego STALAG VIII A powstało polsko-niemieckie miejsce pamięci i spotkań, które jako platforma transgranicznej wymiany oferuje również szeroki program edukacyjny.

Tutaj spotykają się młodzi ludzie i artyści z całej Europy, aby wziąć udział m.in. w warsztatach muzycznych czy szkoleniach multimedialnych. Poza warsztatami historycznymi na terenie Stalagu VIII A odbywają się całodniowe projekty czy prace porządkowe. Teren Stalagu i związana z nim historia to nie tylko miejsce pamięci w tradycyjnym znaczeniu tego pojęcia, lecz także współczesne miejsce nauki, gdzie pamięć o przeszłości łączy się z projektami skierowanymi na przyszłość.

Informacje praktyczne

Oferta: oprowadzania, wystawa, warsztaty, spotkania młodzieży, prace porządkowe

 

Meetingpoint Music Messiaen e.V.

Demianiplatz 40

02826 Görlitz

tel.: +49 3581-661269

e-mail: info@themusicpoint.net

https://www.meetingpoint-music-messiaen.net/

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura

Koźlice 1

59-900 Zgorzelec

http://www.fundacjacentrum.eu