Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Olsztyn – cmentarz wojenny

rozwiń wszystkie

Historia

Po północnej stronie miejscowości Olsztyn (pow. częstochowski) na granicy lasu znajduje się cmentarz wojenny powstały w miejscu masowych egzekucji. Pustkowie, zwane przez miejscową ludność „szubienicą” (w XIX w. miała znajdować się tam szubienica), zostało w 1940 r. obrane przez gestapo na miejsce straceń. Wśród ofiar pierwszych rozstrzeliwań znaleźli się więźniowie z Radomska i Częstochowy. Byli to przeważnie aresztowani w 1940 r. w wyniku akcji AB przedstawiciele miejscowej inteligencji i osoby podejrzane o konspirację. Wśród zamordowanych znaleźli się urzędnicy, politycy, nauczyciele, przedstawiciele wolnych zawodów, studenci, uczniowie, rzemieślnicy. Egzekucje dokonywane były przez gestapo i bataliony policji ochronnej (Schupo). W latach 1941-1943 rozstrzeliwano tutaj żołnierzy radzieckich z dwóch obozów jenieckich znajdujących się na terenie Częstochowy. Wśród innych ofiar masowych egzekucji znaleźli się mieszkańcy okolic Olsztyna ujęci podczas akcji pacyfikacyjnej i partyzanci AL wzięci do niewoli jesienią 1944 r. Na cmentarzu w 18 zbiorowych mogiłach pochowanych jest prawdopodobnie około 2 tys. osób. 

Joanna Wawrzyniak

Pamięć

Cmentarz i pomnik-obelisk, upamiętniający ofiary, powstały w latach 1963-1966.

Joanna Wawrzyniak

Informacje praktyczne

Olsztyn – cmentarz wojenny

 

Dojazd: Olsztyn leży ok. 8 km na wschód od Częstochowy, przy drodze krajowej nr 76.