Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Ostrzeszów – obóz jeniecki

rozwiń wszystkie

Historia

Obóz dla jeńców podoficerów i szeregowych Stalag XXI A (Schildberg), istniał od września 1939 do marca 1943 r. W początkowym okresie przebywała tam także ludność cywilna (ogółem ok. 12 tys. osób), przywożona z całej Polski, którą razem z jeńcami rozmieszczano w różnych budynkach w mieście (m.in. w byłym internacie księży salezjanów, synagodze, gmachu urzędu skarbowego, oraz miejscowej fabryce mebli). We wrześniu 1939 r. do obozu deportowano m.in. franciszkanów z Niepokalanowa wraz z ojcem Rajmundem (Maksymilianem) Kolbe. Od połowy 1940 r. w obozie więziono jeńców, początkowo wyłącznie polskich oficerów i szeregowych, od końca maja 1940 r. do obozu deportowano jeńców francuskich (m.in. z francuskich wojsk kolonialnych), w sierpniu 1940 r. – jeńców angielskich z korpusu ekspedycyjnego walczącego pod Dunkierką. W grudniu 1940 r. większość jeńców polskich skierowano do innych obozów, w Ostrzeszowie pozostali jeńcy francuscy i angielscy, pod koniec października 1942 r. odnotowano także kilku Jugosłowian. W obozie urządzono szpital rozlokowany w kilku pomieszczeniach na terenie miasta; pracowali w nim także polscy jeńcy – lekarze i sanitariusze. Akcję niesienia pomocy jeńcom rozwinął PCK, a także miejscowa ludność.

Obóz dla jeńców i oficerów – Oflag XXI C (Schildberg), założony jesienią 1943 r. na terenie byłego stalagu XXI A, zlikwidowano w końcu stycznia 1945 r. Przebywali tu oficerowie i ordynansi – jeńcy holenderscy, włoscy, serbscy, radzieccy oraz ok. 1,5 tys. jeńców norweskich.

Anna Ziółkowska

Pamięć

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie im. Władysława Golusa gromadzi dokumenty, fotografie i pamiątki po więźniach stalagu XXI A oraz oflagu XXI C (przede wszystkim po 1,5 tys. norweskich oficerów i żołnierzy, systematycznie uzupełniane przy współudziale Norweskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie). Pamięci jeńców norweskich poświęcona jest stała ekspozycja „Oficerowie norwescy w Oflagu XXI C”. W muzeum przechowywane są także pamiątki (fotografie, dokumenty) obrazujące okres internowania w Ostrzeszowie Maksymiliana Kolbego przekazane przez znanego wielkopolskiego kolekcjonera Ignacego Mosia.

Przy ul. Zamkowej na budynku liceum ogólnokształcącego umieszczono tablicę pamiątkową w miejscu dawnego obozu jenieckiego, w którym więziono Norwegów.

Anna Ziółkowska

Informacje praktyczne

Ostrzeszów – obóz jeniecki

 

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie im. Władysława Golusa Rynek 19 – Ratusz, 63-500 Ostrzeszów

 

tel./faks: + 48 62 730 20 42

 

http://www.ock.clik.pl/muzeum-regionalne

 

E-Mail:muzeumostrzeszow@gmail.com

 

Czynne: wtorek-piątek 10.00-16.00; niedziela 10.00-15.00.

 

Wstęp: bilet normalny 4 zł; bilet ulgowy 2 zł.

 

Dojazd: przez Ostrzeszów przechodzi droga krajowa nr 43; dojazd koleją: rozkłady jazdy na www.pkp.pl.