Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Płaszów – pomnik i tablice pamiątkowe poświęcone pamięci ofiar obozu

rozwiń wszystkie

Historia

Płaszów, nazistowski obóz pracy założony latem 1942 r. na przedmieściach Krakowa. W styczniu 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny. Początkowo przeznaczony był wyłącznie dla Żydów z Krakowa i okolicy. Do Płaszowa trafiło między innymi około 8 tys. Żydów ze zlikwidowanego w marcu 1943 r. getta krakowskiego. W lipcu 1943 r. część obozu została przeznaczona na obóz karny dla Polaków. Osadzano tu między innymi polskich więźniów politycznych, zaś po wybuchu powstania warszawskiego również ludność cywilną z powstańczej Warszawy. Latem 1944 r. przez obóz przeszło około 8 tys. Żydów węgierskich, odesłanych następnie do Auschwitz-Birkenau. W Płaszowie więziono również kilkadziesiąt rodzin cygańskich.

Więźniowie pracowali w warsztatach obozowych oraz w kamieniołomach. Warunki egzystencji w obozie były bardzo ciężkie, przetrzymywani tam ludzie umierali z głodu i wyczerpania oraz na skutek aktów przemocy. Dokonywano tu również masowych egzekucji na Żydach. Od stycznia 1944 r. Płaszów był miejscem egzekucji polskich więźniów politycznych. Szacuje się, że w obozie płaszowskim zamordowano około 8 tys. osób.

Latem 1944 r., wobec zbliżania się Armii Czerwonej, przystąpiono do likwidacji obozu. Więźniowie zostali deportowani do innych obozów koncentracyjnych oraz obozów zagłady. W styczniu 1945 r. ostatnich więźniów Płaszowa ewakuowano do Auschwitz-Birkenau. SS starało się zatrzeć wszelkie ślady zbrodni, zwłoki pomordowanych ekshumowano i spalono, baraki rozebrano.

Komendantem obozu od lutego 1943 do września 1944 r. był Amon Goeth, w 1946 r. skazany w Krakowie na karę śmierci przez Najwyższy Trybunał Narodowy.

Zofia Wóycicka

Pamięć

Na teren dawnego obozu najlepiej dojść ulicą Jerozolimską od strony Starego Podgórza. Nie zachowały się tam jednak niemal żadne widoczne ślady po obozie. Przy wejściach na jego teren ustawione są tablice w języku polskim oraz angielskim. W 1964 r. na terenie miejsca pamięci, od strony ul. Kamieńskiego, odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary obozu. Obok pomnika stoją dwa skromne monumenty dedykowane pomordowanym w Płaszowie Żydom polskim oraz węgierskim. Zachowała się również willa, w której mieszkał Amon Goeth (ul. Hetmana 22).

Zofia Wóycicka

Informacje praktyczne

Płaszów – pomnik i tablice pamiątkowe poświęcone pamięci ofiar obozu

 

ul. Kamieńskiego, Płaszów

 

http://www.fortyck.pl/inne_13.htm
Mapa miasta na www.krakow.pl.