Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Radoszyce – kamień z tablicami upamiętniającymi walki partyzanckie

rozwiń wszystkie

Historia

W Radoszycach (pow. konecki) na rynku znajduje się kamień z tablicami upamiętniającymi walki partyzanckie stoczone 2-3 września 1944 r. Doszło do nich podczas akcji „Burza”, gdy na Kielecczyźnie znajdowało się dużo oddziałów AK. W okolicach wsi Grodzisko w pobliżu Radoszyc 2 września oddział dowodzony przez Antoniego Hedę „Szarego” (współpracujący z niewielką grupą żołnierzy NSZ) starł się z żandarmerią niemiecką. Zginęło wówczas około 20 żandarmów, a partyzanci zdobyli broń. Następnego dnia ekspedycja karna SS otoczyła Radoszyce, przystąpiła do pacyfikacji wsi. Podpalono większość budynków (z 510 zabudowań zostało 20) i rozstrzelano około 20-30 osób. Na ratunek przybył batalion z 2 DP AK dowodzony przez kpt. Tadeusza Pytlakowskiego „Tarninę”. Po zwycięskiej walce żołnierze AK przebywali w Radoszycach dwa tygodnie, ochraniając miejscowość.

Joanna Wawrzyniak

Pamięć

Umieszczone na kamieniu pamiątkowym tablice ufundowane zostały w okresie PRL, dlatego nie informują o operacji „Burza”, jedynie o stoczonej bitwie partyzanckiej. Na cmentarzu w Radoszycach znajduje się skromna mogiła upamiętniająca wszystkich mieszkańców miasteczka, którzy zginęli w wyniku okupacji niemieckiej (1939-1945).

Joanna Wawrzyniak

Informacje praktyczne

Radoszyce – kamień z tablicami upamiętniającymi walki partyzanckie

 

Radoszyce

 

Dojazd: Radoszyce leżą przy drodze lokalnej odchodzącej od drogi krajowej nr 74, ok. 20 km na południowy zachód od Końskich.