Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Skarżysko-Kamienna – Muzeum „Orła Białego”

rozwiń wszystkie

Historia

W muzeum w Skarżysku-Kamiennej (miasto powiatowe) znajduje się ekspozycja stała poświęcona militariom II wojny światowej (broń, umundurowanie, wyposażenie, odznaczenia, rozkazy, instrukcje, dokumenty osobiste etc.), niewielka część wystawy dokumentuje również terror niemiecki na Kielecczyźnie. Większość eksponatów dotyczy początku wojny, konspiracji i partyzantki podczas okupacji niemieckiej (m.in. angielski pistolet maszynowy Sten dostarczany do partyzantów drogą lotniczą, ceniony przez żołnierzy AK), polskich jednostek walczących u boku Armii Czerwonej na froncie wschodnim oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Główną atrakcję muzeum stanowi wystawa plenerowa – licząca ponad 100 obiektów kolekcja broni ciężkiej (działa artyleryjskie, przeciwpancerne, przeciwlotnicze, wyrzutnie rakietowe, czołgi, samochody wojskowe etc., także niemiecka broń ciężka). Nazwa muzeum upamiętnia rozstrzelanych w 1940 r. członków organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”, działającej na terenie miasta i okolic.

W Skarżysku-Kamiennej znajdował się od 1942 r. obóz pracy przymusowej dla Żydów pracujących w W HASAG-u (przedwojennej Państwowej Fabryce Amunicji). Warunki pracy były bardzo ciężkie, a śmiertelność wśród więźniów wysoka. Latem 1944 r. Niemcy zlikwidowali obóz. Część więźniów rozstrzelali, pozostałych przetransportowali do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.

Joanna Wawrzyniak

Pamięć

Oprócz muzeum, w Skarżysku Kamiennej znajdują się również tablice, usytuowane na terenie i wokół zakładów zbrojeniowych Mesko, upamiętniające więźniów obozu pracy przymusowej dla Żydów.

Joanna Wawrzyniak

Informacje praktyczne

Skarżysko-Kamienna – Muzeum „Orła Białego”

Muzeum im. Orła Białego ul. Słoneczna 90

tel./faks: (0048)(41)26 21 587

http://www.muzeum.skarzysko.pl

Obszerny dział multimediów (video): https://muzeum.skarzysko.pl/dla-zwiedzajacych/z-kamera-w-muzeum.html

orzelbialy@skarzysko.org

Dojazd: koleją (rozkłady jazdy na www.pkp.pl); patrz także: https://muzeum.skarzysko.pl/dla-zwiedzajacych/jak-dojechac.html (tam m.in. plan miasta i dojazd).