Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Toruń – Fort VII

rozwiń wszystkie

Historia

Zbudowany w latach 1880-1882 stanowił jeden z 15 dużych elementów dawnej pruskiej twierdzy Toruń. Miejsce to okryte było szczególnie złą sławą na początku II wojny światowej, kiedy niemiecki okupant stworzył w pomieszczeniach fortu więzienie policyjne. W więzieniu tym, funkcjonującym od października 1939 r. do stycznia 1940 r., przetrzymywano wielu Polaków – mężczyzn i kobiet (zwłaszcza inteligencję aresztowaną w ramach tzw. Intelligenzaktion). Przesłuchania prowadzone były w wyjątkowo okrutny sposób. Złożona z miejscowych Niemców komisja w postępowaniu doraźnym orzekała z reguły wyroki śmierci. W każdej z 40 istniejących w forcie cel przebywało od 20 do 40 osób. Masowe egzekucje przeprowadzano w pobliskich lasach koło Barbarki oraz Przysieka. Niektórzy więźniowie na skutek tortur ginęli na terenie samego fortu.

Łącznie w ciągu trzech miesięcy istnienia przeszło przez więzienie ok. 2 tys. osób. Dokładna liczba pomordowanych nie jest znana.

Bogusław Kopka

Pamięć

Na jednej ze ścian fortu widnieje tablica z napisem: „Wierni Ojczyźnie”. Fort VII im. Tadeusza Kościuszki znajduje się, podobnie jak cmentarz Barbarka, na szlaku „Martyrologii narodu polskiego” oznaczonym kolorem zielonym.

Bogusław Kopka

Informacje praktyczne

Toruń – Fort VII

 

Toruń, Fort VII

 

Dojazd: Fort VII znajduje się na styku ul. Polnej i Szosy Okrężnej, prowadzi do niego pieszy szlak zielony zwany szlakiem „Martyrologii narodu polskiego” oraz szlak czarny „Forteczny”.

Plan Torunia dostępny na www.torun.pl.