Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Toruń-Rudak – teren obozu jenieckiego i obozu pracy przymusowej

rozwiń wszystkie

Historia

W latach 1945-1946 funkcjonował, założony przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, Obóz Pracy Przymusowej Toruń-Rudak, do którego kierowano Niemców i volksdeutschów z Pomorza. Obóz znajdował się na terenie dawnych umocnień obronnych, w Forcie XV – Jana Henryka Dąbrowskiego; w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie tego fortu działał obóz jeniecki należący do rozległego kompleksu obozów jenieckich – Stalag XX A. Obóz pracy przymusowej Toruń-Rudak pełnił także funkcję obozu deportacyjnego, skąd wysyłano więźniów do ZSRR. Więźniowie pracowali w gospodarstwach rolnych (niekiedy odległych od obozu).  Liczba uwięzionych w obozie wynosiła prawie 2 tys. osób.  Po likwidacji obozu we wrześniu 1946 r. więźniów przeniesiono do Centralnego Obozu Pracy w Potulicach.

Bogusław Kopka

Pamięć

Pomnik ku czci pomordowanych przez hitlerowców znajduje się w miejscu dawnych baraków (1958), ul. Wały Sikorskiego i pl. Artylerii Polskiej.

Obóz pracy przymusowej nie jest do dziś upamiętniony w żaden sposób: tablicą, obeliskiem czy pomnikiem. Teren fortu (przy ul. Rypińskiej 6-10), w którym mieścił się stalinowski obóz, obecnie wykorzystywany jest gospodarczo przez prywatną firmę.

Bogusław Kopka

Informacje praktyczne

Toruń-Rudak – teren obozu jenieckiego i obozu pracy przymusowej

 

pl. Artylerii Polskiej, Toruń

 

Interaktywny plan Torunia dostępny na www.torun.pl.