Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Ujazd – tablica poświęcona pamięci ofiar rozstrzelań

rozwiń wszystkie

Historia

22 stycznia 1945 r. dotarł do miasta Ujazd pierwszy ewakuacyjny transport więźniów obozu oświęcimskiego. Po selekcji dokonanej na rynku miasteczka eskorta SS rozstrzelała niezdolnych do dalszego marszu. Następnie podczas marszu w kierunku Sławięcin rozstrzelano dalszych kilkunastu więźniów w piaskowni w Niezdrowicach. Ogółem zamordowano w ten sposób ok. 90 więźniów. Pochowano ich w zbiorowej mogile w Niezdrowicach.

Natomiast sam Ujazd w wyniku działań wojennych w 1945 r. został zniszczony prawie w 80 procentach. Największemu zniszczeniu uległ rynek wraz z ratuszem, przyległe do niego ulice oraz zamek. Ludność pochodzenia niemieckiego opuściła miasto – pozostało w nim zaledwie 400 osób. Wraz z odbudową zniszczeń wojennych powoli wzrastała również liczba mieszkańców, głównie za sprawą napływu repatriantów i przesiedleńców z Kresów Wschodnich.

Bogusław Kopka

Pamięć

Na rynku w Ujeździe odsłonięto w 1965 r. tablicę poświęconą pamięci ofiar, ufundowaną przez społeczeństwo ziemi strzeleckiej.

Bogusław Kopka

Informacje praktyczne

Ujazd – tablica poświęcona pamięci ofiar rozstrzelań

 

Ujazd, Polska

 

Dojazd: Ujazd leży ok. 7 km na zachód od drogi międzynarodowej E40. Dojazd koleją do Niezdrowic: rozkłady jazdy dostępne na www.pkp.pl.