Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Warszawa – Aleja Szucha 25

rozwiń wszystkie

Historia

Przed wybuchem wojny siedziba Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w latach 1939-1944 siedziba niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego z aresztem śledczym Gestapo.

W areszcie tym przetrzymywano w pojedynczych celach w trakcie śledztwa szczególnie ważnych więźniów: działaczy polskiego podziemia, wybitnych przedstawicieli świata polityki i innych. W celach zbiorowych, przejściowych (z powodu ułożenia w nich ławek dla więźniów, nazywanych „tramwajami”) trzymano osoby oczekujące na przesłuchanie bądź czekające na transport do więzienia na Pawiaku. Więzienie w gmachu w al. Szucha było w czasie okupacji symbolem kaźni i tortur stosowanych przez gestapo w stosunku do Polaków.

Tadeusz Rutkowski

Pamięć

Obecnie w budynku tym znajduje się Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz otwarte w 1964 r. Mauzoleum Walki i Męczeństwa, utworzone w miejscu dawnego aresztu śledczego.

W mauzoleum odtworzono wygląd czterech cel zbiorowych oraz 10 izolatek i pokoju wstępnych przesłuchań. Ekspozycja obejmuje dokumenty, listy zamordowanych podczas przesłuchań i narzędzia tortur.

Tadeusz Rutkowski

Informacje praktyczne

Warszawa – Aleja Szucha 25

Muzeum Niepodległości, Oddział Mauzoleum Walki i Męczeństwa al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

tel. +48 22 629 49 19

http://muzeum-niepodleglosci.pl/mauzoleum/mauzoleum-walki-i-meczenstwa/

Ekspozycja mulitmedialna w przygotowaniu

e-mail:szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl

Czynne: środa, czwartek, piątek 9.30-17.00; sobota i niedziela 10.00-16.00; poniedziałek i wtorek zamknięte.

Ceny biletów: Normalny – 8 PLN Ulgowy – 5 PLN W czwartek wstęp wolny Zakup biletu upoważnia do zwiedzenia Mauzoleum Walki i Męczeństwa oraz Muzeum Więzienia Pawiak. Cena za lekcję muzealną z oprowadzaniem – 30 zł (młodzież), 50 zł (dorośli)

Wstęp: dla osób powyżej 14 roku życia.

Dojazd: autobusami linii 116, 166, 180, 195, 503, E-2 na pl. Na Rozdrożu oraz 138, 143, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525, 151, 222 (przystanek na Trasie Łazienkowskiej przy pl. Na Rozdrożu).

Plan miasta m.in. na stronie http://www.warszawa.planmiasta.info/.