Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Warszawa – Cmentarz Komunalny (d. Wojskowy) na Powązkach

rozwiń wszystkie

Historia

Został założony w 1912 r., od 1918 pełnił funkcję cmentarza wojskowego. Po kampanii wrześniowej 1939 r. chowano na nim żołnierzy polskich poległych w obronie Warszawy, a także zmarłych z ran w szpitalach w latach 1939-1941. Od 1941 r. do 1944 r. na cmentarzu chowano osoby cywilne, a także (na fałszywych dokumentach) poległych żołnierzy podziemia. Po zakończeniu wojny na cmentarzu powązkowskim chowano powstańców ekshumowanych z terenu miasta, a także żołnierzy 1 Armii WP poległych w czasie walk o przyczółki w Warszawie we wrześniu 1944 r.

Na cmentarzu spoczywa 6689 żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej, ok. tysiąca żołnierzy WP poległych w 1944 r. pod Warszawą i kilka tysięcy powstańców warszawskich. Od 1946 r. zaczęto także grzebanie osób szczególnie zasłużonych, w tym dygnitarzy władz komunistycznych. Spośród grobów wyróżniają się kwatery żołnierzy powstania warszawskiego. Poszczególne oddziały powstańcze posiadają odrębne kwatery, różniące się formą architektoniczną, często także znajdują się w nich pomniki poświęcone tym oddziałom. W kwaterach tych są także chowani powstańcy zmarli już po wojnie.

Tadeusz Rutkowski

Pamięć

Przy pomniku „Gloria Victis” 1 sierpnia odbywają się corocznie centralne uroczystości upamiętniające rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.

Na cmentarzu znajdują się również pomniki: oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Miednoje i Charkowie oraz więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.

Tadeusz Rutkowski

Informacje praktyczne

Warszawa – Cmentarz Komunalny (d. Wojskowy) na Powązkach

Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa

Informacje

Plan cmentarza dostępny na stronie http://www.sowa.website.pl/powazki/Povoskoviana/1989_plan.jpg. Plan miasta m.in. na stronie http://www.warszawa.planmiasta.info/.