Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Warszawa – Muzeum Katyńskie

rozwiń wszystkie

Historia

Muzeum, będące filią Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, jest w całości poświęcone upamiętnieniu zbrodni ludobójstwa popełnionej przez władze radzieckie w latach 1939-1940 na 22 tys. wziętych do niewoli oficerach i policjantach polskich. Muzeum – uważane za jedno z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce – powstało w 1993 r. przede wszystkim dzięki staraniom środowisk związanych z rodzinami katyńskimi, przy wydatnej pomocy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a także Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W swoich zbiorach posiada ponad 18 tys. obiektów muzealnych, dostępna jest tam również centralna kartoteka osób pomordowanych licząca prawie 18,5 tys. nazwisk. Poszczególne sale muzealne poświęcone są konkretnym obozom oraz miejscom kaźni (Katyń, Charków, Miednoje). Eksponaty w większości pochodzą z obozów oraz miejsc straceń. Są to zarówno odznaczenia, medale, dyplomy, nagrody, legitymacje, książeczki wojskowe, świadectwa, korespondencja, jak i przedmioty codziennego użytku. Całość uzupełniona jest o pamiątki ofiarowane muzeum przez rodziny zamordowanych oficerów (sala pamięci).

Muzeum ma również charakter placówki badawczej i jest centralnym ośrodkiem badań nad zbrodnią katyńską. W swoich zbiorach posiada liczne materiały archiwalne, wspomnienia świadków oraz opracowania naukowe, a także dokumentację fotograficzną.

Wskazówka: W wielu polskich miastach, znajdują się w centralnych miejscach pomniki ofiar, w których organizowane są regularnie dni upamiętniania tej tragedii.

Mikołaj Morzycki-Markowski

Pamięć

patrz: Historia

Informacje praktyczne

Warszawa – Muzeum Katyńskie

Muzeum Wojska Polskiego, oddział Muzeum Katyńskie al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa

Tel.: +48 22 6877244

http://www.muzeumkatynskie.pl

Obszerny dział „Mediateka”: http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/13443/mediateka.html

muzeumkatynskie@muzeumkatynskie.pl

Czynne: środa 10.00-17.00; czwartek-niedziela 10.00-16.00.

Wstęp: 12 zł, ulgowy 6 zł. Niedziela – bezpłatny wstęp na ekspozycje w gmachu MWP. Przewodnik i audioprzewodnik dodatkowo płatne.