Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego

rozwiń wszystkie

Historia

Muzeum zostało otwarte 1 sierpnia 2004 r., w 60. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, z inicjatywy prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Wydarzenie to poprzedzone było wieloletnimi, lecz nieskutecznymi staraniami licznych środowisk politycznych, samorządowych i kombatanckich.

Głównym celem działalności muzeum są prace naukowo-badawcze i edukacyjne nad dziejami powstania warszawskiego i tradycją Polski Podziemnej, przede wszystkim – zgodnie z obowiązującą ustawą o muzeach – poprzez gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów dotyczących tej problematyki oraz – co jest realizacją istotnej potrzeby społecznej – integrowanie środowisk kombatanckich i żołnierskich.

Muzeum Powstania Warszawskiego jest miejscem pamięci prezentującym indywidualne losy uczestników powstania. W okalającym budynek muzealny (ul. Przyokopowa) parku Wolności głównym elementem architektonicznym jest Mur Pamięci, na którym znajdują się wyryte nazwiska wojskowych i cywilnych uczestników walk; obecnie ponad 6 tys. nazwisk. W centralnej części Muru Pamięci zawieszono dzwon „Monter”, poświęcony gen. Antoniemu Chruścielowi „Monterowi”, dowódcy powstania warszawskiego; dzwon rozbrzmiewa corocznie, w czasie oficjalnych uroczystości rocznicowych.

W celu utrwalenia relacji tzw. bezpośrednich świadków historii w muzeum powstało Archiwum Historii Mówionej, którego zamiarem jest zgromadzenie i udostępnienie wspomnień – docelowo na nośnikach elektronicznych – żyjących dzisiaj w kraju i zagranicą kilku tysięcy żołnierzy powstania warszawskiego.

Muzeum Powstania Warszawskiego jest z jednej strony instytucją typowo muzealną, z drugiej jednak – miejscem symbolicznym i memoriałem, odwołującym się do organizacyjnych i symbolicznych wzorów innych tego typu miejsc, np. Muzeum Yad Vashem w Izraelu.

Od 1 sierpnia 2010 roku stałym elementem ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego jest film krótkometrażowy – „Miasto ruin“ (reż. Damian Nenow), który przedstawia zburzoną i wyludnioną Warszawę z perspektywy lotu ptaka wiosną 1945 roku. Obraz był reklamowany w mediach, jako pierwsza na świecie cyfrowa rekonstrukcja zniszczonego miasta. Opłata za projekcję – 2 zł.
www.miastoruin.pl/

Piotr Majewski

Pamięć

patrz: Historia

Informacje praktyczne

Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

tel: +48 –22 5397905

faks: +48 –22 5397924

http://www.1944.pl

Obszerny dział „Zasoby cyfrowe”: https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html

e-mail:kontakt@1944.pl

Czynne: poniedziałek, środa, piątek: 08.00-18.00; czwartek: 08.00-20.00; sobota/niedziela 10.00-18.00;

Wstęp w niedziele wolny (z wyjątkiem projekcji filmu „Miasto Ruin” – 2 zł bilet do nabycia tylko w kasie MPW), w innych dniach: 14 PLN, ulgowy 10 PLN, grupy: 7 PLN od osoby. AUDIOPRZEWODNIKI dostępne są w 21 językach. Opłata 10 zł

ul. Przyokopowa 28, 01-208 Warszawa

biuro dyrektora: ul. Grzybowska 79; 00-844 Warszawa