Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Warszawa – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie

rozwiń wszystkie

Historia

Pomnik usytuowany jest u zbiegu ul. Wiejskiej i Matejki, naprzeciwko siedziby Sejmu i Senatu RP. Upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej i działaczy struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego z lat 1939-1945.

Monument składa się z trzech zazębiających się bloków symbolizujących naród polski, rząd RP na emigracji i Armię Krajową. Umieszczono na nim nazwy wszystkich instytucji Polskiego Państwa Podziemnego i nazwiska jego przywódców. Przez znajdującą się w dolnej części pomnika szczelinę światło pada na półkolisty bastion z wypisanymi nazwami okręgów Armii Krajowej i Delegatury Rządu RP. Na dolnej ścianie widnieje napis „Tobie Ojczyzno – Armia Krajowa”. U podstawy pomnika widnieje znak Polski Walczącej – kotwica.

Wzniesiony w znacznym stopniu ze składek byłych żołnierzy AK pomnik autorstwa Jerzego Staniszkisa został odsłonięty w czerwcu 1999 r. Ma godnie upamiętniać żołnierzy polskiego Państwa Podziemnego, których poświęcenie i ofiara były przemilczane i pomniejszane w okresie komunistycznym.

Tadeusz Rutkowski

Pamięć

patrz: Historia

Informacje praktyczne

Warszawa – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie

ul. Wiejska, Warszawa

Plan miasta m.in. na stronie http://www.warszawa.planmiasta.info/.