Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Wolsztyn – Cmentarz żołnierzy radzieckich

rozwiń wszystkie

Historia

Pomnik i cmentarz 362 oficerów Armii Czerwonej (m.in. 15 Ormian), pochowanych w pojedynczych mogiłach – z imiennymi danymi, poległych 26 stycznia 1945 r. w walkach o wyzwolenie miasta i okolicy w ramach działań 7 samodzielnego korpusu kawalerii gwardii i 33 armii I Frontu Białoruskiego. Wśród pochowanych znajduje się 20 wyższych stopniem oficerów i czterech Bohaterów Związku Radzieckiego. Cmentarz powstał na miejscu cmentarza katolickiego, istniejącego w latach 1801-1906. W okresie okupacji na jego miejscu urządzono zieleniec z ławkami. W 1945 r. założono według projektu K.K. Wasewicza cmentarz żołnierzy radzieckich. Centralnym akcentem jest monumentalny pomnik (15 m) zaprojektowany przez miejscowych artystów – Edwarda Przymuszałę i Józefa Murlewskiego przedstawiający oficera depczącego hitlerowskiego czarnego orła i rozdarty sztandar ze swastyką. Na cokole z ciosanych bloków piaskowca umieszczono pamiątkową metalową tablicę.

Anna Ziółkowska

Pamięć

patrz: Historia

Informacje praktyczne

Wolsztyn – Cmentarz żołnierzy radzieckich

 

Lipowa, 64-200 Wolsztyn

 

Dojazd: Przez Wolsztyn przechodzi droga krajowa nr 32; dojazd koleją: rozkłady jazdy na www.pkp.pl.