Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Wrocław – Obóz koncentracyjny na Tarnogaju

rozwiń wszystkie

Historia

Obóz koncentracyjny na Tarnogaju był pierwszym na Dolnym Śląsku obozem dla przeciwników władzy Hitlera. Założono go wiosną 1933 r. przy ówczesnej ul. Strzelińskiej (obecnie Bardzkiej) w pobliżu zlikwidowanych zakładów chemicznych „Silesia”. Pomysłodawcą utworzenia obozu był dowódca SA na Śląsku i szef policji wrocławskiej Edmund Heines. Obóz składał się z kilku baraków blaszanych, mieszczących 200-250 osób, otoczonych drutem kolczastym i zasiekami. Strażnikami byli członkowie SA dopuszczający się wobec więźniów różnych okrucieństw. Obóz został rozwiązany w sierpniu 1933 r., kiedy informacje o traktowaniu więźniów doszły do opinii międzynarodowej. Ponad 300 przetrzymywanych wywieziono do innych obozów koncentracyjnych.

Wśród więźniów było wielu socjaldemokratów. Przebywał w nim m.in. były prezydent parlamentu Republiki Weimarskiej Paul Löbe, nadprezydent prowincji wrocławskiej Hermann Luedemann, burmistrz Wrocławia Karl Mache.

Krzysztof Ruchniewicz

Pamięć

Obecnie na tym terenie jest nieczynne wysypisko śmieci, a sam obóz nie jest upamiętniony.

Krzysztof Ruchniewicz

Informacje praktyczne

Wrocław – Obóz koncentracyjny na Tarnogaju

 

Tarnogaj, Wrocław

 

Dojazd: koleją (rozkłady jazdy na www.pkp.pl); plan Wrocławia dostępny m.in. na stronie www.wroclaw.pl.