Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Zambrów – pomnik ku czci zamordowanych

rozwiń wszystkie

Historia

W okresie II wojny światowej miasto Zambrów znalazło się pod okupacją niemiecką. Już we wrześniu 1939 r., tuż po zajęciu przez jednostki Wehrmachtu, rozstrzelano w Zambrowie 200 jeńców polskich i 50 osób cywilnych. Następnie w mieście zorganizowano obóz przejściowy dla jeńców polskich, a po wybuchu wojny z ZSRR również dla 3,5 tys. żołnierzy radzieckich (wymordowanych w ciągu kilku tygodni). W latach 1941-1943 istniało w Zambrowie również getto liczące ponad 4 tys. osób. Większość z nich została wymordowana przez hitlerowców w kwietniu 1943 r. razem z częścią 20 tys. Żydów zamkniętych w miejscowym obozie pracy (ponad 10 tys. zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince).

Mikołaj Morzycki-Markowski

Pamięć

Obecnie tragiczna historia miasta upamiętniona jest pomnikiem ustawionym w 1948 r. oraz tablicą ufundowaną przez kombatantów w 50-lecie powstania Armii Krajowej (1993).

Mikołaj Morzycki-Markowski

Informacje praktyczne

Zambrów – pomnik ku czci zamordowanych

Zambrów, Polska

Dojazd: Zambrów leży przy drodze krajowej nr 18, ok. 26 km na południe od Łomży.