Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Berlin – Pomnik Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty

rozwiń wszystkie

Historia

Pomnik w Volkspark Friedrichshain został zaprojektowany w latach 1971-72 przez artystów polskich i niemieckich. Jest to wysoka granitowa kolumna z flagą z brązu, poświęcona polskim, niemieckim i radzieckim bojownikom przeciwko nazizmowi. W 1995 r. napisy zostały uzupełnione o tablicę, która wskazuje na to, że pomnik jest typowym wyrazem propagandy okresu, w którym powstał. Jednocześnie napis na pomniku został rozszerzony o tekst: „Dziś składamy tu hołd również tym, którzy walczyli i polegli jako żołnierze armii Polskiego Państwa Podziemnego, alianckich sił zbrojnych i polskiego ruchu oporu. Tym, którzy jako robotnicy przymusowi, więźniowie i jeńcy wojenni zostali wywiezieni i zamordowani, oraz wszystkim antyfaszystom niemieckiego ruchu oporu, którzy poświęcili życie wyzwoleniu spod narodowego socjalizmu”.

Wskazówka: We Friedrichshain znajdował się bunkier obronny. Gdy w końcu kwietnia 1945 r. Armia Czerwona zbliżała się do centrum miasta, oddziały SS zburzyły ciąg domów wzdłuż Kniprodestraße, aby otworzyć pole dla ostrzału artyleryjskiego znajdujących się w bunkrze armat. Gruzy zburzonych domów usypano później wokół bunkra, a blizna w krajobrazie miasta jest nadal dobrze rozpoznawalna. Podczas, gdy po zachodniej stronie Hans-Otto-Strasse stoją zbudowane po wojnie budynki mieszkalne, wschodnia strona została przyłączona do terenu parku.

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

patrz: Historia

Informacje praktyczne

Berlin – Pomnik Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty

Virchowstraße, Friedrichshain