Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Berlin – Topografia Terroru – Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Spotkań

rozwiń wszystkie

Historia

W południowej części Wilhelmstrasse, na obrzeżu politycznego centrum Berlina, po 1933 r. ulokowały się centralne instytucje – początkowo w Niemczech, a po wybuchu wojny również na wszystkich okupowanych terenach Europy – odpowiedzialne  za nadzorowanie i prześladowanie przeciwników politycznych, jak również za dyskryminację i eksterminację Żydów oraz Sinti i Romów. Miały tu swą siedzibę zarówno dowództwo SS jak i jego służba bezpieczeństwa (SD), oraz gestapo. Kiedy gestapo i SD zostały oddane pod zarząd Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt – RSHA), również i ta centrala miała tutaj swą główną kwaterę. Stąd kierowano aparatem terroru, a w piwnicach Gestapo torturowano ludzi.

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Miejsce pamięci zostało otwarte w 1987 r. W 1995 r. zapadła decyzja o wzniesieniu budynku, który odpowiadałby szczególnemu znaczeniu tego terenu. Początkowo wystawę z prowizorycznego pawilonu przeniesiono do jednej z odkopanych i oczyszczonych piwnic, położonych wzdłuż zachowanego jeszcze muru. W maju 2010 r. zostałotwarta stała wystawa w nowym budynku. Obie wystawy przedstawiają historię tego terenu i jego okolic, pokazują strukturę aparatu terroru oraz jego sprawców i ofiary. Część wystaw poświęcona jest też polityce okupacyjnej w Polsce.

Christoph Kreutzmüller

Informacje praktyczne

Berlin – Topografia Terroru – Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Spotkań

Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Topographie des Terrors Niederkirchnerstr. 8 10963 Berlin

tel. +49 030 254509-50

Fax +49 030 254509-55

http://www.topographie.de

Istnieje możliwość obejrzenie i wysłuchania kuratorskiego oprowadzania: https://www.topographie.de/ausstellungen/topographie-des-terrors/

Istnieje możliwość wysłuchania wybranych wykładów i debat: https://www.topographie.de/digitale-angebote/

e-mail: info@topographie.de

Czynne: Wystawa w rowie od wiosny do jesieni: codziennie 10:00 do zmierzchu; Stała wystawa w budynku: codziennie 10:00-20:00.

Wstęp i opieka pedagogiczna: bezpłatne.