Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Buchenwald – Miejsce Pamięci

rozwiń wszystkie

Historia

W lipcu 1937 r. do Ettersberg koło Weimaru przybyli więźniowie z Sachsenhausen, by w ramach rozwoju przemysłu produkującego na potrzeby zbrojącej się gwałtownie armii wybudować nowy obóz koncentracyjny. Wkrótce KZ Buchenwald stał się jednym z największych obozów koncentracyjnych w całych Niemczech. W obozie głównym i w ponad 130 podobozach więźniowie byli dręczeni, chronicznie niedożywieni, wykorzystywani do medycznych eksperymentów i do pracy przymusowej. Od zimy 1944/45 r. trafiło tu wiele transportów z obozów stopniowo likwidowanych na Wschodzie.  Wielu więźniów nie przeżyło transportu, inni byli śmiertelnie chorzy. W sumie szacuje się, że z 250 tys. więźniów 56 tys. zmarło lub zostało zabitych. Kiedy w kwietniu 1945 r. armia amerykańska zbliżała się do Weimaru i część załogi SS uciekła, więźniom udało się uwolnić.

Po wojnie Buchenwald był obozem specjalnym radzieckiej NKWD.

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Budowę miejsca pamięci rozpoczęto we wczesnych latach 50. Roboty, połączone z niemal całkowitym zburzeniem oryginalnych budynków, zostały uwieńczone w 1958 r. odsłonięciem awangardowego pomnika dłuta Fritza Cremera, stojącego w miejscu trzech masowych grobów. W 1995 r. została otwarta nowa wystawa, znajdująca się w pomieszczeniu magazynu – tzw. Effektenkammer – której tematem jest struktura terroru i warunki bytowania w codziennym zagrożeniu, oraz śmierć i sztuka przeżycia. Jednocześnie resztki substancji budowlanej obozu zostały zabezpieczone i włączone do miejsca pamięci. Ponadto wystawa prezentuje historię obozu po 1945 r. i obrazuje problematykę przemilczeń w dziejach powojennych.

W miejscu pamięci oferowane jest zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, zwiedzanie terenu obozu oraz dni studyjne. Treść i czas trwania oprowadzania oraz projektów studyjnych można uzgodnić wcześniej. Istnieje ponadto możliwość intensywnego studiowania poszczególnych aspektów historii obozu podczas kilkudniowych seminariów. Pomieszczenia seminaryjne i zakwaterowanie oferuje dom spotkań młodzieży.

Christoph Kreutzmüller

Informacje praktyczne

Buchenwald – Miejsce Pamięci

 

Gedenkstätte Buchenwald 99427 Weimar-Buchenwald

 

tel. +49 3643 43 00

 

http://www.buchenwald.de

Dostępna jest niewielka oferta multimedialna składająca się z archiwalnych materiałów filmowych: https://www.buchenwald.de/de/1409/

https://www.buchenwald.de/de/1427/

e-mail: info@buchenwald.de

 

Czynne: wtorek-niedziela: latem 10:00-18:00; zimą 10:00-16:00.

 

Wstęp: oprowadzanie: 26 € (bilet normalny); 13 € (bilet ulgowy).