Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Drezno – Miejsce pamięci Münchener Platz

rozwiń wszystkie

Historia

W budynkach drezdeńskiego Sądu Krajowego, przy którym znajdował się również areszt, od 1933 r. więzionych było tysiące osób, częściowo skazanych na śmierć przez sądy specjalne lub przez Trybunał Ludowy Rzeszy. Wielu więźniów stracono na dziedzińcu więziennym. Znaleźli się wśród nich obok niemieckich przeciwników politycznych również Czesi i Polacy. Przykładowo w sierpniu 1942 r. pięciu młodych Polaków zostało skazanych na śmierć za rozdawanie ulotek przeciwko niemieckiej okupacji Polski. Kolejny Polak w maju 1943 r. poświęcił się, aby uratować od śmierci kilku przyjaciół, biorąc na siebie winę za zakazaną akcję rozdawania ulotek, w której nie brał udziału.

Po wojnie budynek używany był przez radziecki wywiad i niemieckie organy sprawiedliwości. 

Wskazówka: W 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił wyżej wymienionych sześciu Polaków błogosławionymi. Obok ich grobu na nowym cmentarzu katolickim w Dreźnie i drewnianej rzeźby w kościele katolickim Hofkirche mają oni również swe miejsce pamięci w parafii św. Pawła.

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Od 1958 r. kompleks budynków należy do Politechniki Drezdeńskiej. W 1959 r. otwarto tam miejsce pamięci. Obok oprowadzania oferowane są seminaria dotyczące również historii powojennej.

Christoph Kreutzmüller

Informacje praktyczne

Drezno – Miejsce pamięci Münchener Platz

 

Gedenkstätte Münchner Platz George-Bähr-Straße 7 01069 Dresden 

 

tel. +49 351 4633 1990

 

http://www.stsg.de/cms/dresden/startseite

 

e-mail: gedenkstaette@mailbox.tu-dresden.de

 

Czynne: poniedziałek-piątek 10:00-16:00 sobota, niedziela 10.00-18.00