Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Flossenbürg – Miejsce Pamięci KZ

rozwiń wszystkie

Historia

Obóz koncentracyjny Flossenbürg, który rozpoczął działalność 3 maja 1938 r. w pobliżu granicy czeskiej w północno-wschodniej Bawarii, należał – podobnie, jak Buchenwald i Neuengamme – do „nowej generacji” obozów. W tym obozie, obok zastraszania i szykanowania przeciwników politycznych, systematycznie wyzyskiwano więźniów jako siłę roboczą. O wyborze lokalizacji obozu zadecydowała zarówno bliskość granicy, jak i bogate złoża granitu. Początkowo w obozie internowani byli wyłącznie więźniowie niemieccy. Od 1940 r. zarówno do obozu macierzystego, jak i jego podobozów zaczęli napływać więźniowie 19 innych narodowości. Większość z nich stanowili więźniowie polityczni z Czechosłowacji, Polski, Francji, Belgii, Holandii i Związku Radzieckiego. Największą grupę w liczbie prawie 30 tys. osób stanowili Polacy. W 1941 r. byli oni ofiarami pierwszej systematycznej akcji eksterminacyjnej. Obok robót w kamieniołomach granitu więźniów wykorzystywano do pracy przymusowej w zakładach zbrojeniowych, np. przy produkcji samolotów Messerschmitt. W sumie w obozie głównym i w ponad 100 podobozach przetrzymywano ponad 100 tys. osób. Jedna trzecia z nich nie przeżyła terroru. Flossenburski kompleks obozów był pod względem zasięgu terytorialnego największym ze wszystkich obozów koncentracyjnych.

 

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Już w 1946 r. z inicjatywy byłych polskich więźniów powstało tu Miejsce Pamięci z kaplicą, której narodowy polski i katolicki charakter w niemieckim krajobrazie pamięci stanowi wyjątek. W końcu lat 50. dodatkowo powstał obozowy Cmentarz Honorowy. Duże połacie terenu obozu zostały z biegiem czasu zabudowane. Jesienią 1966 r. utworzono Miejsce Pamięci w byłym więzieniu obozowym. Od początku lat 80. znajduje się tam mała wystawa, informująca o historii obozu. W 2007 r. jej rozszerzona wersja została otwarta w budynku byłej pralni obozowej. 

 

Christoph Kreutzmüller

Informacje praktyczne

Flossenbürg – Miejsce Pamięci KZ

 

KZ Gedenkstätte Flossenbürg Gedächtnisallee 5-7 92696 Flossenbürg 

 

tel. +49 9603-90390-0

 

http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de

Istnieje możliwość wirtualnego zwiedzania wystawy z okazji 75 lecia wyzwolenia obozu: https://www.75liberation.gedenkstaette-flossenbuerg.de/

oraz dział archiwum online: https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/de/recherche/archiv

e-mail: information@gedenkstaette-flossenbuerg.de

 

Czynne: codziennie w godz. 9:00-17:00 (w zimie 9.00-16.00, część terenu jest niedostępna dla zwiedzających).

 

Wstęp: wolny.