Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Münster – Willa ten Hompela – Centrum Dokumentacji Centrali Policji Porządkowej

rozwiń wszystkie

Historia

W latach 1940-45 w byłej willi fabrykanta Rudolfa ten Hompla znajdowała się siedziba regionalnego dowódcy policji porządkowej. W 1936 r. policja ochronna i żandarmeria zostały połączone w policję porządkową, postawioną pod komendą Heinricha Himmlera. Od koloru mundurów byli oni również nazywani „zieloną policją”. Ta formacja policyjna wystawiała m.in. oddziały wartownicze do transportów deportacyjnych i do wychowawczych obozów pracy. Do jej zadań należało również wystawianie batalionów policyjnych, które jako część grup operacyjnych w Polsce i Związku Radzieckim uczestniczyły w masowym mordowaniu Żydów.

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Po wojnie Willa ten Hompel służyła za siedzibę lokalnego Urzędu do spraw Odszkodowań. W 1999 r. zostało tam otwarte Centrum Dokumentacji, którego ekspozycja daje przegląd historii policji w latach 1924-1968. Pokazuje ona między innymi, jak policja została przejęta przez reżim narodowo-socjalistyczny i stała się czołowym organem wykonawczym mordu na Żydach, oraz jak po 1945 r. funkcjonariusze policyjni ukrywali swe zbrodnie i wypierali się ich. Pojedyncze jednostki próbowały unikać przykładania ręki do masowego mordu. W drugiej części ekspozycji na podstawie jednostkowych losów została udokumentowana historia odszkodowań. Obok oprowadzania oferowane są seminaria podejmujące szeroki wachlarz tematów. Można np. analizować dokładniej aspekty lokalne lub problem odpowiedzialności biurokracji oraz poszczególnych urzędników.

Christoph Kreutzmüller

Informacje praktyczne

Münster – Willa ten Hompela – Centrum Dokumentacji Centrali Policji Porządkowej

 

Villa ten Hompel Kaiser-Wilhelm Ring 28 48145 Münster

 

tel. +49 251 492 7048

 

fax. 02 51/4 92-79 18

 

http://www.muenster.de/stadt/villa-ten-hompel

 

e-mail: tenhomp@stadt-muenster.de

 

Czynne: środa – czwartek 18.00 – 21.00 piątek – niedziela 14.00 – 17.00

 

Wstęp: płatny; koszty opieki pedagogicznej do uzgodnienia.

 

Dojazd: autobusem linia 2, 10 (przystanek: Hohenzollernring / Finanzgericht) i linia 7 (przystanek: Elisabet-Ney-Straße)