Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Stuttgart – Pomnik Zbiorczego Obozu Deportacyjnego

rozwiń wszystkie

Historia

W hali wystawowej na Killesbergu (wzniesieniu na skraju miasta), na którym w 1939 r. odbyła się Wystawa Ogrodnicza Rzeszy, gromadzono przed deportacją poprzez Dworzec Północny „na Wschód” Żydów ze Stuttgartu i okolic. Stąd w kwietniu 1942 r. odszedł również transport 278 Żydów do Izbicy koło Lublina. Z tego polskiego miasta, w którym już przedtem wymordowano jego żydowskich mieszkańców, stuttgarccy Żydzi zostali przetransportowani najprawdopodobniej do pobliskiego Bełżca, gdzie wszyscy zginęli. Pierwszym komendantem tego obozu zagłady był Christian Wirth. Kolejne transporty wiodły do Auschwitz i Theresienstadt. Dokładnej liczby deportowanych i zamordowanych stuttgarckich Żydów nie udało się ustalić.

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Dzisiaj miejsce obozu upamiętnia kamień opatrzony nieco enigmatycznym napisem: „Pamięci ponad 2 tys. żydowskich współobywateli, którzy w czasach grozy, w latach 1941-1942, wyruszyli z tego miejsca do obozów koncentracyjnych w drogę cierpienia i śmierci”.

Na Dworcu Północnym (Nordbahnhof) o deportowanych ze Stuttgartu Żydach przypomina wystawiony w 2006 r. pomnik. Autorami pomnika są architekci Ole i Anne-Christin Saß. Wystawiony został dzięki pomocy założonego w tym celu Stowarzyszenia „Znak pamięci”. Nazwiska ponad 2 tysięcy deportowanych Żydów zostały dzięki inicjatywie obywatelskiej wyszukane, zebrane i umieszczone na zewnętrznej płycie miejsca pamięci.

Christoph Kreutzmüller

Informacje praktyczne

Stuttgart – Pomnik Zbiorczego Obozu Deportacyjnego

 

Killesberg, Stuttgart 

 

http://www.zeichen-der-erinnerung.org