Czcionka
de

Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, poświęconej miejscom pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bazy!

Thekla – podobóz i pomnik w Lipsku

rozwiń wszystkie

Historia

W marcu 1943 r. przy Theklaer Strasse w Lipsku zostały założone dwa podobozy KZ Buchenwald. Od 800 do 1 tys. więźniów, głównie Żydów, musiało tu pracować przy produkcji broni. W kwietniu 1945 r. więźniowie tych i innych obozów w Lipsku zostali wyprowadzeni w marszu śmierci. Ci, którzy nie byli zdolni do marszu, zostali zamknięci w jednym z baraków. Członkowie SS i Volkssturmu podpalili barak i zabijali każdego, kto próbował uciec. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, ale było ich co najmniej 80.

Wskazówka: Zabici zostali pochowani na Cmentarzu Południowym (Südfriedhof), gdzie pamiątkowy kamień przypomina o ich losie.

Również na Permoser Strasse znajdował się w latach 1944-45 podobóz Buchenwaldu. Tutaj przebywało ponad 4,5 tys. więźniów, którzy zmuszani byli do pracy w osławionych zakładach zbrojeniowych Hugo Schneider AG (HASAG).

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Od 1958 r. o zbrodni SS i Volkssturmu przypomina kamień pamiątkowy w formie obelisku, jednak napis na nim mija się z prawdą historyczną. Jest w nim mowa nie o robotnikach przymusowych, lecz o bojownikach ruchu oporu.

Również  podobozowi Buchenwaldu na Permoser poświęcony jest kamień pamiątkowy.

Christoph Kreutzmüller

Informacje praktyczne

Thekla – podobóz i pomnik w Lipsku

 

Theklaer Strasse, Lipsk 

 

Dojazd: www.stadtplandienst.de