Czcionka
de

UWAGA DLA WNIOSKODAWCÓW – organizatorów jednonarodowych podróży do miejsc pamięci

Nie wszystkie miejsca pamięci przedstawione na tej stronie internetowej odpowiadają kryteriom dofinansowania jednonarodowych podróży do miejsc pamięci przez PNWM. Do miejsc pamięci, o których mowa w Wytycznych PNWM, należą wyłącznie byłe obozy zagłady i ich podobozy. Prosimy o uwzględnienie tego faktu, planując jednonarodowe podróże do miejsc pamięci.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania podróży do miejsc pamięci uzyskają Państwo tutaj.